Điều khoản dịch vụ - SnapTikIG

SnapTik IG là một nền tảng cung cấp một loạt các dịch vụ liên quan đến Tải xuống Instagram. Việc khám phá và hiểu Điều khoản dịch vụ dành cho SnapTik IG là điều quan trọng đối với bất kỳ ai tham gia vào nền tảng này của chúng tôi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những điểm nổi bật chính và các khía cạnh quan trọng trong Điều khoản dịch vụ của SnapTik IG.

1. Ai có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi?

Các dịch vụ SnapTik IG thường được truy cập bởi nhiều người dùng quan tâm đến việc tải xuống bài đăng, cuộn phim, ảnh và video từ Instagram. Công cụ này cung cấp một cách thuận tiện để người dùng truy cập và lưu giữ nội dung từ Instagram mà họ thấy có giá trị hoặc mang tính giải trí, ngay cả khi nội dung đó không có sẵn để tải xuống thông qua ứng dụng chính thức.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là việc tải xuống nội dung từ Instagram phải được thực hiện theo các điều khoản dịch vụ và quy định bản quyền của Instagram. Các dịch vụ này có thể không được Instagram xác nhận hoặc hỗ trợ và người dùng nên lưu ý sử dụng chúng một cách có trách nhiệm và trong phạm vi pháp luật.

SnapTik IG dịch vụ dành cho tất cả người dùng

2. Tài liệu liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi

 1. Các Điều khoản này cấu thành thỏa thuận toàn diện giữa bạn và chúng tôi, thay thế mọi thỏa thuận trước đó và không thể thay đổi nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi.
 2. Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này không từ bỏ điều khoản đó hoặc các quyền của chúng tôi.
 3. Nếu bất kỳ phần nào trong các Điều khoản này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì phần còn thiếu sẽ được thay thế bằng điều khoản hợp lệ phù hợp nhất với mục đích ban đầu. Phần còn lại của thỏa thuận sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.
 4. Các Điều khoản này không được chuyển nhượng, trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.
 5. Bạn đồng ý nhận thông báo qua email, thư bưu điện hoặc bài đăng trong Dịch vụ.

3. Nghĩa vụ của người dùng

 1. Bạn không thể sử dụng dịch vụ nếu nó bị cấm bởi luật pháp nơi bạn sinh sống. Bạn cần xác nhận rằng bạn không ở quốc gia bị cấm vận quốc tế hoặc bị coi là quốc gia "hỗ trợ khủng bố". Và bạn không có tên trong danh sách các bên bị hạn chế.
 2. Để đủ điều kiện tiếp cận dịch vụ, người dùng phải có độ tuổi tối thiểu là mười tám (18) tuổi. Các cá nhân dưới độ tuổi này không đủ điều kiện tham gia dịch vụ, bất kể sự cho phép của phụ huynh.
 3. Cần có tài khoản để sử dụng dịch vụ toàn diện. Người dùng cần cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ trong quá trình đăng ký. Người dùng thừa nhận khả năng dịch vụ truy cập thông tin nhận dạng cá nhân khi được cấp quyền.
 4. Việc truy cập trái phép vào tài khoản hoặc hệ thống của người khác đều bị nghiêm cấm. Dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những tổn thất do truy cập tài khoản trái phép.
 5. Bạn cam kết không tham gia Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể khiến chúng tôi phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc dân sự.
 6. Bạn thừa nhận trách nhiệm duy nhất đối với mọi hành động và việc không hành động do bạn sử dụng Dịch vụ.
 7. Bạn khẳng định quyền sở hữu tất cả Nội dung gửi của người dùng, khẳng định ủy quyền hợp pháp để cung cấp chúng cho chúng tôi và sử dụng chúng trong hoặc thông qua Dịch vụ.

Cần có tài khoản để sử dụng dịch vụ toàn diện

4. Vấn đề bản quyền

 1. Chúng tôi ủng hộ quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Người dùng bị cấm vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông tin độc quyền khác của bất kỳ bên nào. Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào mà chúng tôi cho rằng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.
 2. Nhận dạng rõ ràng tác phẩm có bản quyền bị cáo buộc vi phạm. Phải cung cấp mô tả toàn diện về tác phẩm và nếu khả thi, phải cung cấp bản sao hoặc vị trí cụ thể (ví dụ: URL) của phiên bản được ủy quyền của tác phẩm.
 3. Nhận dạng tài liệu bị cáo buộc vi phạm và vị trí của tài liệu đó hoặc trong trường hợp kết quả tìm kiếm, nhận dạng tham chiếu hoặc liên kết đến tài liệu hoặc hoạt động được cho là vi phạm. Phải bao gồm mô tả chi tiết về tài liệu cùng với các URL có liên quan hoặc bất kỳ thông tin thích hợp nào khác cho phép chúng tôi định vị tài liệu trên Dịch vụ hoặc internet.

Nhận dạng rõ ràng tác phẩm có bản quyền bị cáo buộc vi phạm

Điều khoản dịch vụ - SnapTik IG nêu ra một số nguyên tắc và thỏa thuận chính dành cho người dùng. Nó nhấn mạnh sự tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, nghiêm cấm mọi hành động có thể khiến nền tảng phải chịu trách nhiệm pháp lý. Vui lòng đọc kỹ Điều khoản dịch vụ trước khi sử dụng SnapTik IG.